O.R.

Ouderraad

De leerkrachten van Basisschool de Dolfijn zetten zich dagelijks in voor het onderwijs van onze kinderen. Als ondersteuning van het onderwijs wordt de inzet van ouders gevraagd om de leerkrachten daarbij het helpen. Deze samenwerking zorgt voor  de geweldige sfeer op school en geeft de docenten de mogelijkheid om het nog leuker te maken voor onze kinderen.

Ook buiten school vinden we het belangrijk dat we als ouders het goed met elkaar kunnen vinden en dat we de samenhorigheid van onze kinderen en ouders stimuleren. Er zijn diverse commissies die om en rond school actief zijn zoals o.a.: sport-, decoratie- , Feest-, bibliotheek-, weidemarkt- en tuincommissie.

Als ouderraad zijn wij er om al deze commissies te ondersteunen en de verbinding tussen de commissies en school zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder int en beheert de ouderraad de ouderbijdrage.

Het oudergeld wordt ingezet om diverse schoolactiviteiten te kunnen ondersteunen zoals: diverse vieringen, decoratie van school, uitjes, bibliotheek en extraatjes t.b.v het plezier op school.

Het oudergeld wordt jaarlijks in januari geïnd.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

§  Kees-Pieter van Vloten (voorzitter) ORDolfijn@gmail.com 
§  Titus Schoffelen (secretaris) 
§  Jochum Hiemstra (penningmeester)

Personeelsgeleding:

Cynthia Huisman

Documenten
Commissies OBS Dolfijn 2020-2021
Begroting en realisatie jaar 2020-2021
Begroting 2021-2022
Statuten