Nieuwe leerlingen

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in onze prachtige school kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de clusterdirecteur of de schoolleider. Met haar vindt er een informatief gesprek plaats over het jenaplanonderwijs, onze werkwijze en visie. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek wordt er een rondleiding gegeven door twee kinderen uit de bovenbouw.
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek per mail: marjoleinnijst@wereldkidz.nl of telefonisch op nummer: 0343-513216.

Reservelijst

Op dit moment is er voor een aantal groepen een reservelijst. Voordat de afspraak voor een rondleiding gemaakt wordt bekijken wij of uw kind(eren) in kan stromen. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier voor de reservelijst als er op dat moment gaan plaats is in de gewenste groep. Mocht er wel een plaats beschikbaar zijn kunt u uw kind bij ons op school inschrijven.

In Driebergen hanteert een aantal scholen een wachtlijst voor nieuwe leerlingen. Dit is voor deze scholen noodzakelijk omdat zij meer aanmeldingen krijgen dan zij kunnen of willen plaatsen. 
De directeuren van alle scholen in Driebergen hebben met elkaar afgesproken om vanaf het schooljaar 2017-2018 anders met de wachtlijsten om te gaan. De afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben kunt u nalezen in onderstaand document.
Wachtlijsten Basisscholen Driebergen 

Beschikbare plaatsen

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er alleen plaatsen beschikbaar in groep 7 en 8. In het voorjaar van 2022 wordt de nieuwe klasseindeling gemaakt. De plaatsen die eventueel vrijkomen in andere groepen zullen wij hier vermelden.

Kleuterweetjes

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, ontdekt het een heleboel nieuwe dingen. Om u en uw kind daarbij te helpen, hebben we een aantal afspraken - die speciaal voor de onderbouw gelden - op een rijtje gezet, de zogenaamde ‘kleuterweetjes’.
Kleuterweetjes 2022-2023

Informatieboekje

In dit boekje vindt u praktische zaken, om samen een goede start van het nieuwe schooljaar te maken. De onderwerpen die in het boekje aan bod komen zijn de volgende:

● Schooltijden
● Pauzetijden
● Vakantierooster
● Studiedagen (vrije dagen voor de kinderen) 
Informatieboekje Dolfijn 2022 - 2023