Nieuwe leerlingen

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in onze prachtige school kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de clusterdirecteur of de schoolleider. Na een informatief gesprek over het jenaplanonderwijs, onze werkwijze en visie vindt er een rondleiding door de school plaats om de sfeer te proeven. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Het is hierna altijd mogelijk om nog een keer te komen kijken of een rondleiding van de kinderen van de school te krijgen.

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek per mail: marjoleinnijst@wereldkidz.nl of telefonisch op nummer: 0343-513216.
Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier en kunt u uw kind bij ons op school inschrijven.

In Driebergen hanteert een aantal scholen een wachtlijst voor nieuwe leerlingen. Dit is voor deze scholen noodzakelijk omdat zij meer aanmeldingen krijgen dan zij kunnen of willen plaatsen. 
De directeuren van alle scholen in Driebergen hebben met elkaar afgesproken om vanaf het schooljaar 2017-2018 anders met de wachtlijsten om te gaan. De afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben kunt u nalezen in onderstaand document.Wachtlijsten Basisscholen Driebergen 

Kleuterweetjes

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, ontdekt het een heleboel nieuwe dingen. Om u en uw kind daarbij te helpen, hebben we een aantal afspraken - die speciaal voor de onderbouw gelden - op een rijtje gezet, de zogenaamde ‘kleuterweetjes’.
Kleuterweetjes 2018-2019

Informatieboekje

In dit boekje vindt u praktische zaken, om samen een goede start van het nieuwe schooljaar te maken. De onderwerpen die in het boekje aan bod komen zijn de volgende:

● Schooltijden
● Pauzetijden
● Vakantierooster
● Studiedagen (vrije dagen voor de kinderen) 
Informatieboekje 2019-2020 Dolfijn