Nieuwe leerlingen

Kennismaken

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van je kind, ontvangt onze schoolleider Sandra Oudejans je graag op school voor een eerste kennismaking. Je krijgt algemene informatie over Jenaplanschool Dolfijn en er is gelegenheid om je vragen te stellen. Vervolgens wordt er een rondleiding verzorgd door twee leerlingen uit de bovenbouw.

Mocht je interesse hebben in een kennismaking en rondleiding neem dan contact op met onze management assistent Marjolein Nijst via marjoleinnijst@wereldkidz.nl.

Aanmeld- en inschrijfprocedure voor kinderen van 3 jaar

Als je, na de kennismaking en rondleiding je kind wilt aanmelden op Dolfijn dan kan je dit aangeven bij de management assistent. Indien er een beschikbare plek is, ontvang je een inschrijfformulier dat je ondertekend dient te retourneren. Op het moment dat wij de inschrijving bevestigd hebben, bent u verzekerd van de plaatsing van je kind op Dolfijn. Dit formulier gebruiken wij voor de administratieve inschrijving van je kind zodra het 4 jaar is.

Ongeveer 10 weken voor de start van je kind neemt de stamgroepleider contact met je op om afspraken te maken over het wennen. Ongeveer een maand voordat je kind start op Dolfijn ontvang je een mail met alle informatie die je nodig hebt voor een goede start op school.

Indien er geen plek beschikbaar is, noteren wij je gegevens en nemen wij contact met je op zodra er een plek beschikbaar is. Zodra het kind naar groep 3 gaat worden de gegevens verwijderd en worden jullie niet meer actief benaderd indien er een plek beschikbaar is.  

Interesse in Dolfijn voor kinderen jonger dan 3 jaar

Aanmelden mag wettelijk gezien pas als je kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Wellicht ben je voor deze leeftijd al op zoek naar een geschikte school voor je kind. Je bent natuurlijk van harte welkom om kennis te maken met Dolfijn. Als je, na het bezoeken van de school, interesse hebt in het plaatsen van je kind op Dolfijn, kan je dit aangeven bij onze management assistent. In het kwartaal waarin je kind 3 jaar wordt kan je contact met ons opnemen.

Aanmeldprocedure voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’

Door een verhuizing kan je op zoek zijn naar een school voor kinderen die elders al naar school gaan. Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan dan eerst na of er ruimte is in de groep(en) waarin de kind(eren) zou moeten instromen. Is er een plek, dan volgt een wederzijdse kennismaking met de schoolleiding. Daarna kan je aangeven of je jouw kind bij ons op school wilt plaatsen. De volgende stap is dat wij contact opnemen met de huidige school van je kind(eren) om na te gaan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van je kind(eren). Bij plaatsing ontvang je een inschrijfformulier en na retourontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt de inschrijving van je kind(eren) door ons bevestigd. 

Is er geen plaats, dan kan de management assistent of je kind(eren) op de reservelijst zij-instroom plaatsen.

Informatieboekje

In dit boekje vindt u praktische zaken, om samen een goede start van het nieuwe schooljaar te maken. De onderwerpen die in het boekje aan bod komen zijn de volgende:

● Schooltijden
● Pauzetijden
● Vakantierooster
● Studiedagen (vrije dagen voor de kinderen) 
Informatieboekje Dolfijn 2023-2024