Vertrouwenspersoon

De school heeft een interne contactpersoon, dat is: Hilma Hartog.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 15.00 uur en 17.00 uur op 0343-513216.
Zij kan u informeren over de procedure. Daarbij kan zij u adviseren en verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Het college van bestuur heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangewezen. Zij is deskundig en kan helpen en adviseren rondom het indienen van een eventuele klacht
De vertrouwenspersoon is mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is telefonisch bereikbaar op 088 093 1888 en op email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl