Vakantie en Studiedagen

Studiedagen schooljaar 2023-2024

In dit overzicht ziet u de studiedagen (lesvrije dagen). Tijdens deze dagen of middagen zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijk vrij! Met de indeling van de lesvrije dagen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling over de week en over het schooljaar. Het team werkt deze dagen op school aan de ontwikkeling van Dolfijn. De volgende onderwerpen komen oa aan de orde:

  • Digitale geletterdheid
  • Teamgerichte Arbeidsorganisatie
  • Schoolplan
  • Schoolanalyse
  • Sociaal emotionele ontwikkeling

Donderdagmiddag 14 september 2023 vanaf 12.00 uur
Donderdag 12 oktober 2023 hele dag
Vrijdag 13 oktober 2023 hele dag
Maandagmiddag 6 november 2023 vanaf 12 uur
Vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12 uur
Dinsdagmiddag 16 januari 2024 vanaf 12 uur
Vrijdag 16 februari 2024 hele dag
Woensdag 6 maart 2024 hele dag
Donderdag 28 maart 2024 hele dag
Dinsdag 4 juni 2024 hele dag

Vakantiedagen schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober - vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 - vrijdag 5 januari 2024
Krokusvakantie: maandag 19 februari - vrijdag 23 februari 2024
Pasen: vrijdag 29 maart - maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april - vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei - vrijdag 10 mei 2024 (valt in de vakantie)
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 15 juli - vrijdag 23 augustus 2024