Vakantie en Studiedagen

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie: 17 oktober - 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 - 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari - 28 februari 2021
Goede Vrijdag: 2 april 2021
2de Paasdag: 5 april 2021
Meivakantie: 1 mei - 12 mei 2021
Hemelvaart: 13 mei - 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli - 29 augustus 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021
In dit overzicht ziet u de studiedagen (lesvrije dagen). Tijdens deze dagen of middagen zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijk vrij! Met de indeling van de lesvrije dagen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling over de week en over het schooljaar. Het team werkt deze dagen op school aan de ontwikkeling van Dolfijn. Onderwerpen zijn bijv. Taal/WO onderwijs, pedagogisch klimaat op Dolfijn, omgaan met de individuele onderwijsbehoeften van kinderen, inhoudelijke verbeter trajecten zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en kennisontwikkeling van het team.

Woensdag 7 oktober 2020 (hele dag)
Dinsdag 27 oktober 2020 (middag)
Maandag 9 november 2020 (hele dag)
Dinsdag 19 januari 2021 (middag)
Vrijdag 19 februari 2021 (hele dag)
Woensdag 24 maart 2021 (hele dag)
Donderdag 22 april 2021 (middag)
Donderdag 10 juni 2021 (middag)
Vrijdag 16 juli 2020 vanaf 12.00 uur vrij (aansluitend zomervakantie)