Vakantie en Studiedagen

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
2de Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 tot en met vrijdag 22 mei 2020
Pinkstervakantie: maandag 1 juni 2020 tot en met vrijdag 5 juni 2020
Zomervakantie: maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen schooljaar 2019-2020
In dit overzicht ziet u de studiedagen (lesvrije dagen). Tijdens deze dagen of middagen zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijk vrij ! Met de indeling van de lesvrije dagen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling over de week en over het schooljaar. Het team werkt deze dagen op school aan de ontwikkeling van Dolfijn. Onderwerpen zijn bijv. Taal/WO onderwijs, pedagogisch klimaat op Dolfijn, omgaan met de individuele onderwijsbehoeften van kinderen, inhoudelijke verbeter trajecten zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en kennisontwikkeling van het team.

Donderdag 3 oktober 2019 en vrijdag 4 oktober 2019 de hele dag
Maandag 11 november 2019 vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur vrij (aansluitend kerstvakantie)
Woensdag 29 januari 2020 de hele dag
Vrijdag 21 februari 2020 (aansluitend voorjaarsvakantie)
Dinsdag 21 april 2020 de hele dag
Woensdag 24 juni 2020 de hele dag
Vrijdag 10 juli 2020 groep 1 en 2 de hele dag vrij
Vrijdag 17 juli 2020 vanaf 12.00 uur vrij (aansluitend zomervakantie)