Vakantie en Studiedagen

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie; zaterdag 16 okt t/m zondag 24 okt 2021

Kerstvakantie; zaterdag 25 dec 2021 t/m zondag 09 januari 2022

Krokusvakantie; zaterdag 26 feb t/m zondag 6 maart 2022

Pasen; vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Koningsdag; woensdag 27 april 2022

Meivakantie; donderdag 28 april t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaart; donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022

Pinksteren; ma 6 juni 2022

Zomervakantie; zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022

In dit overzicht ziet u de studiedagen (lesvrije dagen). Tijdens deze dagen of middagen zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijk vrij! Met de indeling van de lesvrije dagen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling over de week en over het schooljaar. Het team werkt deze dagen op school aan de ontwikkeling van Dolfijn. Onderwerpen zijn bijv. voortzetting rekentraject, teamgericht organiseren, pedagogisch klimaat op Dolfijn, omgaan met de individuele onderwijsbehoeften van kinderen, inhoudelijke verbeter trajecten zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en kennisontwikkeling van het team.

 

Woensdag 6 oktober 2021

Donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober 2021 (aansluitend op herfstvakantie)

Dinsdagmiddag 9 november 2021 vanaf 12 uur

Maandag 6 december 2021 (alleen groep 1 t/m 4 hele dag vrij)

Vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur

Maandag 17 januari 2022

Vrijdag 25 februari 2022

Maandag 21 maart 2022

Woensdagmiddag 15 juni 2022 (geen gevolgen voor de kinderen)