Vakantie en Studiedagen

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie; zaterdag 22 okt t/m zondag 30 okt 2022

Kerstvakantie; zaterdag 24 dec 2021 t/m zondag 08 januari 2023

Krokusvakantie; zaterdag 25 feb t/m zondag 5 maart 2023

Pasen; vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Koningsdag; donderdag 27 april 2023

Meivakantie; zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart; donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023

Pinksteren; maandag 29 mei 2023

Zomervakantie; zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023

In dit overzicht ziet u de studiedagen (lesvrije dagen). Tijdens deze dagen of middagen zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijk vrij! Met de indeling van de lesvrije dagen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling over de week en over het schooljaar. Het team werkt deze dagen op school aan de ontwikkeling van Dolfijn. Onderwerpen zijn bijv. voortzetting rekentraject, teamgericht organiseren, pedagogisch klimaat op Dolfijn, omgaan met de individuele onderwijsbehoeften van kinderen, inhoudelijke verbeter trajecten zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en kennisontwikkeling van het team.

 

maandag 7 november 2022
woensdag 7 december 2022
vrijdagmiddag 23 december 2022 vanaf 12.00 uur
donderdagmiddag 26 januari 2023 vanaf 12.00 uur
vrijdag 24 februari 2023
dinsdag 4 april 2023
woensdagmiddag 14 juni 2023 (geen gevolgen voor de kinderen)

Vakantiedagen schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober - vrijdag 20 oktober 2023 Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 - vrijdag 5 januari 2024 Krokusvakantie: maandag 19 februari - vrijdag 23 februari 2024 Pasen: vrijdag 29 maart - maandag 1 april 2024 Meivakantie: maandag 29 april - vrijdag 10 mei 2024 Hemelvaart: donderdag 9 mei - vrijdag 10 mei 2024 (valt in de vakantie) Pinksteren: maandag 20 mei 2024 Zomervakantie: maandag 15 juli - vrijdag 23 augustus 2024