WereldKidz-Koers 2023-2027 Interactieve presentatie

WereldKidz-Koers 2023-2027 is een interactieve presenatie. WereldKidz-Koers geeft richting en ruimte voor de schoolplannen 2024-2028. WereldKidz-Koers bouwt voort op het strategisch beleidsplan van 2019-2023 en anticipeert op de veranderende wereld van nu en in de toekomst.

WereldKidz-Koers 2023-2027 Interactieve presentatie