M.R

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Meedenken en meepraten over Dolfijn; dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich vooral bezig met het beleid van de school. Aan de orde komen zaken als de begroting, de formatie, verzekeringen en veiligheid. De ouders en stamgroepleiders in de MR kijken zorgvuldig mee bij zowel ad-hoc- als langetermijnbeslissingen. Vervolgens adviseren zij de directie vanuit een positief kritisch perspectief.

Welke rechten heeft de MR?

In het reglement van de MR is vastgelegd welke instemmings- en adviesbevoegdheid de MR heeft. Is het een eis dat de MR instemt met een beslissing? Dan kan het schoolbestuur alleen met die instemming een besluit doorvoeren. Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht. Dat betekent dat de MR vragen mag stellen en dat het bestuur daarop binnen 14 dagen moet antwoorden.

Hoe is de MR samengesteld?

De MR bestaat uit 3 stamgroepleiders (de personeelsgeleding) en 3 ouders (de oudergeleding). Voor de oudergeleding worden verkiezingen gehouden, als meer dan één ouder zich aanmeldt voor de functie. De MR vergadert minimaal twee keer per jaar. Die vergaderingen worden gehouden in de school en zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen is ook de schoolleider en/of de directeur aanwezig om te informeren over relevante zaken.

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding

Karin Andeweg (secretaris)

Maartje Groffen

Rene Gregory

Personeelsgeleding

Eveline Ritsema

Carla van Stroe

Janine de Groot

Directie

Nanette Snijders (clusterdirecteur)

Sandra Oudejans (schoolleider)

Vergadering bijwonen?

Alle ouders met een kind op Dolfijn mogen de vergaderingen van de MR bezoeken. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld dit dan even vooraf aan de voorzitter of de secretaris.

U bereikt de MR op het mailadres MRDolfijn@Wereldkidz.nl.