Missie en Visie

Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Op Dolfijn werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we veel verder.

Onderwijs op Dolfijn is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden, het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk.

Op onze jenaplanschool proberen we het gewone leven in de school te halen en zo de kinderen te helpen om al die belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Om kinderen te kunnen helpen bij die ontwikkeling is het nodig goed naar ze te kijken en naar ze te luisteren. We houden daarbij rekening met de basisbehoeften van ieder kind: de drang om te bewegen, de behoefte om leiding te hebben, de behoefte om zelfstandig bezig te zijn en de behoefte om met andere kinderen om te gaan.

Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden kinderen op jenaplanscholen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Er zijn onderbouwgroepen voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar, middenbouwgroepen voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, een opbouwgroep voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar en de bovenbouwgroepen voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Bij het samenstellen van de stamgroepen houden wij rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes, en vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast is het ook van belang dat het aantal kinderen met speciale behoeften evenredig over de verschillende groepen verdeeld wordt. Het samenstellen van de groepen gebeurt door het team, in overleg met de kinderen en de ouders.

Jenaplanonderwijs werkt vanuit 20 basisprincipes en 12 kernkwaliteiten. Zij vormen het uitgangspunt voor de schoolorganisatie en het dagelijks handelen van destamgroepleiders in de school. Zie ook www.jenaplan.nl

MISSIE: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je verantwoordelijk te zijn voor je inbreng in gesprek, je werk, tijdens spel en viering. Leer het zelf te doen.