Voor ouders

Dolfijn werkt vanuit de ideeën van het Jenaplanconcept. Om de jenaplanschool meer herkenbaar te maken zijn er voor Nederlandse scholen basisprincipes opgesteld. In deze basisprincipes vind u antwoord op de vraag: ‘Waarom doen we wat we doen, zoals we ze doen?’.

Ze zijn verdeeld in drie delen:

- de mens,
- de samenleving en
- de school.

De basisprincipes kunt u vinden op de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging.