Wereldoriëntatie (kleuterplein en ipc)

Dolfijn is een school die bruisend is en waar veel te halen is voor kinderen. We werken met IPC. Een curriculum voor wereldoriëntatie waar meervoudige intelligentie, coöperatief leren en portfolio’s goed in passen. Het IPC biedt deze mogelijkheden en het geeft ook gevarieerde werkvormen. De structuur, in combinatie met de heldere kennis-, vaardigheids- en inzichtdoelen en de mogelijkheden voor eigen inbreng van de kinderen, passen goed bij het Jenplanonderwijs op Dolfijn.

In de onderbouw wordt gewerkt met Kleuterplein.
Video kleuterplein

Groep 3 t/m 8 werkt met het IPC. 
Het IPC omvat de vakken aardrijkskunde, kunstzinnige vorming, ICT, internationale vorming, muziek, natuur, techniek en geschiedenis. Het IPC verbetert het leerproces, omdat de gekozen units dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Hierdoor is er veel motivatie om te leren en door de duidelijke structuur van het IPC weten de kinderen wat hen te wachten staat. Door het doelgerichte leren weten de kinderen wát ze gaan leren. Dat motiveert en stimuleert enorm. Het bewijs hiervan is elke dag weer binnen de muren van Dolfijn te zien en te horen aan de uitspraken die kinderen doen:
•”Je leert veel. Er wordt veel verteld door de juffen en we maken ook veel zelf.”
• “We werken niet altijd op papier, maar steeds anders.”
• “We werken over een thema totdat we er alles over weten en dan beginnen we weer aan een nieuw thema.”
• “We leren veel en met plezier, het is leuk om te leren.”
• “Bij elk IPC project kom je meer te weten, je wordt steeds slimmer.”
• “Iedereen kan iets leren, want samen leer je heel veel. Over elk thema weet iedereen wel iets, daardoor kunnen we ook een goede kennisoogst maken.”
• “We helpen elkaar en daardoor komen we heel ver. Je kunt het dan ook mooier maken.”
• “Het is leuk dat de muzieklessen ook passen bij het thema.”
• “We mogen veel kijken naar platen en filmpjes. Dan kun je je beter voorstellen, hoe bijvoorbeeld de mensen er vroeger uitzagen.”
• “Krijgen we vandaag ook misschien zo’n blaadje waarop je kunt kijken hoe goed je erin bent?”