Schooltijden en Gymtijden

Dolfijn hanteert een ‘continu rooster’: alle kinderen blijven tussen de middag op school. De tussenschoolse opvang wordt geregeld door DOL- FIJN.

maandag:   8.30 – 14.30 uur
dinsdag:      8.30 – 14.30 uur
woensdag:  8.30 – 12.15 uur
donderdag: 8.30 – 14.30 uur
vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.00 uur
              groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

Om 8.15 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen en ouders de groep in. De stamgroepleider is dan ook in de groep aanwezig.

De kleine pauze is van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is van 11.45 tot 12.15 uur (onderbouw) en van 12.15 tot 12.45 uur (middenbouw en bovenbouw)

Gymtijden Dolfijn 2016-2017
De onderbouwen spelen veel buiten en gymmen (minimaal) twee keer per week. We hebben in de school een speellokaal waar de onderbouwgroepen gebruik van maken.

De gymzaal waar de oudere kinderen in gymmen staat naast de school. De kinderen lopen samen met hun stamgroepsleider naar de gymzaal toe.

We gymmen iedere maandag en donderdag. Op maandag is er een toestellen les en op donderdag een spel les. De kinderen kunnen hun gymtas op school laten.