Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in Nederland verplicht om te werken volgens de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen en/of ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. Door snel met ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige situatie thuis of op school in de loop der tijd toch ernstiger wordt.

Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat bijzonder is. Daar willen we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan kunnen doen om het beter te laten gaan.


Gezamenlijk komen we tot de beste oplossing!


Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft?
Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor zorgen dat het beter gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de omstandigheden zo zwaar en moeilijk, dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om hier actie op te ondernemen.

Wij hanteren hierbij het volgende stappenplan


Stap 1; in kaart brengen van signalen.

Stap 2; overleggen met een collega en eventueel raadplegen van

- Veilig Thuis

- Steunpunt Huiselijk geweld (SHG) of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3; Gesprek met de cliënt.

Stap 4; Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd altijd het SHG of Veilig Thuis raadplegen

Stap 5; beslissen, zelf hulp organiseren of melden.


We hopen echter dat we natuurlijk eerder samen een oplossing kunnen vinden!