Actueel

Kennismakingsdag bij de kleuters

We zijn nu alweer 5 weken onderweg in het schooljaar. Er gebeurt altijd veel aan het begin van het
schooljaar. Er zijn veel nieuwe kleuters gestart die allemaal moeten wennen aan een schoolritme. De
jongsten en middelsten van vorig schooljaar moeten wennen aan de rol van het oudste zijn. En éen
van de belangrijkste dingen waar je als stamgroepleider mee bezig bent, is het vormen van fijne
stamgroepen waarin kinderen gezellig samen spelen en samen kunnen 'groeien' en leren. Aan het
begin van het jaar doen we dit met veel spelletjes waarbij kinderen samenwerken om iets voor elkaar
te krijgen. Onze Kennismakingsdag ( schoolreisje) met het thema - Sprookjes- draagt ook bij in het
vormen van de stamgroep en in het samenwerken van de hele onderbouw. De hele onderbouw
moest samen voor elkaar krijgen om genoeg gouden munten te verzamelen voor de wolf die graag
vegetarisch wil gaan eten en geld nodig heeft om dat eten te kunnen kopen. De gouden munten
konden de kinderen verzamelen door spelletjes te doen als Sneeuwwitje 1 appel brengen met een
groepje van 5 kinderen samen. Ze mochten niet met de appel lopen. De appel mocht wel worden
doorgegeven aan een ander kind. Dus...ze moesten wel samenwerken. Hieronder een impressie van
de Kennismakingsdag.
Media
  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6