Actueel

Twee-daagse studiedag Dolfijn

Op 3 en 4 oktober zijn we als team twee dagen afgereisd naar de Wildste tuin "Netl" in de Noordoostpolder.
Hieronder kunnen jullie lezen wat we die dagen met elkaar gedaan hebben.

Elke vier jaar wordt er door Wereldkidz een nieuw strategisch beleidsplan geschreven. Dit gaat in overleg met directeuren, schoolleiders én medewerkers. Met elkaar worden nieuwe ambities voor de komende periode vastgesteld.
Aan de hand van het strategisch beleidsplan schrijft elke school van Wereldkidz zijn eigen schoolplan voor een periode van vier jaar.

Tijdens de tweedaagse van Dolfijn hebben we met het team de inhoud van het schoolplan vastgesteld. Als eerste hebben we met elkaar besproken wat we nu allemaal doen op school en wat we daarvan vinden. Waar we trots op zijn, waar we trouw aan willen blijven, waar we afscheid van willen nemen, waar we naartoe willen en waar nog in willen groeien.

Door middel van het maken van moodboards hebben we visueel gemaakt hoe we Dolfijn zien. Daarbij moesten er kernwoorden benoemd worden die we als team passend vonden bij Dolfijn. Mede hierdoor hebben we de kernwaarden en visie van Dolfijn opnieuw vastgelegd.

De middag hebben we besteed aan de Jenaplanprincipes. Aan de hand van verschillende werkvormen hebben we een keuze gemaakt uit het grote aanbod van principes van het Jenaplan en hoe we dit de komende periode vorm willen gaan geven.

Het avondprogramma bestond uit een interactief spel waardoor we elkaar, de omgeving en nieuwe technieken hebben leren kennen. De pubquiz aan het begin van de avond zorgde voor hilarische en sportieve rivaliteit wat zeer ten goede is gekomen aan de teambuilding en spirit.

De volgende dag zijn we aan de slag gegaan met de drie ambities van Wereldkidz: digitale geletterdheid, talentontwikkeling en burgerschap.
Wat vinden wij daarvan, wat willen we ermee en hoe pakken we dit aan?
In de middag hebben we die bevindingen gekoppeld aan de gekozen Jenaplanprincipes.

Met elkaar hebben we bedacht hoe we alle keuzes een plek gaan geven in de komende periode van vier jaar. Dit heeft geresulteerd in 3 expertteams die aan de slag gaan met de volgende thema's:

  1. digitale geletterdheid
  2. Jenaplan schoolcultuur
  3. stamgroepwerk

In deze drie expertteams komen de ambities en gekozen Jenaplanpricipes terug. Bouwdoorbroken gaan de stamgroepleiders aan de slag met deze onderwerpen.

Het was een intensieve maar zeer waardevolle tweedaagse. Met het hele team hebben we de richting voor de komende jaren vastgesteld en staat iedereen gemotiveerd klaar om ermee aan de slag te gaan. 
Het schoolplan wordt nu geschreven en zal half november voorgelegd worden aan de MR. Zodra deze definitief is zal deze terug te vinden zijn op onze website.

 

Media
  • IMG_1120