O.R.

Ouderraad

De enthousiaste ouders van de ouderraad van Dolfijn zijn er om de vieringen/activiteiten te ondersteunen en ouders te werven om mee te helpen. Ieder lid neemt een viering op zich, is aanspreekpunt en zorgt dat alles in goede banen loopt. De OR vergadert minimaal 2 keer per jaar.

De O.R. bestaat uit de volgende personen:

  • Pim Daalhuisen (voorzitter) daalhuisen@casema.nl
  • Hendrik-Jan Hunink (secretaris)
  • Bastiaan de Wilde (penningmeester)

Personeelsgeleding:

  • Francien Haars (stamgroepleider onderbouw)
  • Vera Terbrack (stamgroepleider middenbouw)

Documenten
Begroting 2016-2017 
Commissies 2017-2018 OBS Dolfijn
Statuten