Early Bird

‘Meer, beter en vroeger Engels’

Dolfijn is in 2011/2012 begonnen met de invoering van EarlyBird, als tweede stap naar onderwijs met een internationaal karakter.

EarlyBird is een landelijk werkende organisatie die een methodiek heeft ontwikkeld voor een natuurlijke vorm van taalverwerving. Door rekening te houden met de ontwikkelingsfases van het kind en met het schoolprogramma krijgt Engels een natuurlijke plaats in onze lessen en activiteiten. De jongere kinderen leren spelenderwijs, pas in de hogere groepen is er gerichte aandacht voor de meer formele aspecten van taalleren. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de thema’s en onderwerpen die al op het programma staan.In de onderbouw werken de kinderen met Cookie and Friends en met iPockets. De hogere groepen gebruiken Backpack Gold. Daarnaast maken we veel gebruik van aanvullende materialen

De kinderen hebben veel plezier met Engels en leren in een hoog tempo. Ze zullen met behoorlijk meer kennis, vaardigheden en motivatie Dolfijn verlaten en met die extra bagage naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Engels is een kernvak op het voortgezet onderwijs, onze kinderen hebben dus een enorme voorsprong.Tekst toevoegen ...