Wereldkidz Topklas

Onze school is aangesloten bij schoolbestuur Wereldkidz.
Binnen WereldKidz werken 22 andere openbare basisscholen, waaronder een school voor speciaal onderwijs, met elkaar samen op diverse gebieden. Op vier van deze basisscholen verzorgt Wereldkidz voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Uit ervaring blijkt dat deze kinderen een ander soort onderwijs nodig hebben dan de meeste kinderen op een reguliere basisschool. Dit onderwijs heet ‘Topklas’. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen in aanmerking voor de Topklas.

Locaties
De vier basisscholen met Topklassen zijn: WereldKidz Tweesprong (locatie Duivenkamp) in Maarssen, WereldKidz Kameleon in Doorn, WereldKidz Van Dijck in Bilthoven en WereldKidz Balans in Veenendaal. Elke locatie heeft tenminste één groep, sommige locaties hebben er meer.

Meer informatie
Wereldkidz