Stichting vrienden van Dolfijn

Stichting Vrienden van Dolfijn

Voor een structurele bijdrage aan de verrijking van het schoolleven van kinderen van Wereldkidz Dolfijn is de stichting Vrienden van Dolfijn opgericht. Met verworven gelden of diensten worden kleine en grote projecten gerealiseerd, die niet of deels uit het schoolbudget kunnen worden gefinancierd. Projecten gekozen samen met de kinderen, ouders/verzorgers en het schoolteam!

Gerealiseerd in 2011-2012 zijn speeltoestellen op Dolfijn en het aantrekken van een vakdocent voor muziek. Daarnaast is eind 2012 de aula geheel verbouwd. En door de enquête onder ouders (december 2012) zijn er weer nieuwe doelen in het vizier gekomen: computers, verbetering van het schoolplein en nog heel veel andere suggesties.

Word Vriend van Dolfijn en verrijk daarmee het schoolleven van onze kinderen. Als Vriend praat, denk en beslis je mee!

Op www.vriendenvandolfijn.nl vind je alle informatie over de mogelijkheden om bij te dragen.

Voor meer informatie/vragen over of suggesties voor projecten:

E vrienden@obsdolfijn.nl
W www.vriendenvandolfijn.nl
€ rek.nr. 5170287 t.n.v. Stg Vrienden van Dolfijn