Schoolplan

Hieronder vindt u het schoolplan van Jenaplanschool Dolfijn in Driebergen.
In dit schoolplan leest u de richting en keuzes van Dolfijn voor de periode 2016-2020.
Deze zijn gestoeld op waar Dolfijn in gelooft: de kracht van kinderen. Kinderen zijn onze grote inspiratiebron en alles wat we in dit plan beschrijven komt ten goede aan die kinderen.
Naast de kinderen spelen ook ouders een belangrijke rol op Dolfijn. Volgens ons zorgt een goede samenwerking tussen school en ouders voor gelukkige kinderen en daarmee voor goede prestaties.
Natuurlijk laten we ons ook inspireren door de wereld om ons heen. Wat vraagt die wereld in de toekomst van onze kinderen en hoe kunnen wij daarop aansluiten met ons onderwijs? We willen dat kinderen die van Dolfijn de grote wereld instappen, handvatten hebben om die wereld te begrijpen. Dat betekent dat we nu nadenken over wat onze kinderen in de (nu nog onbekende) toekomst nodig hebben.

Wij wensen u veel leesplezier!
Schoolplan 2016-2020 

In het schoolplan leest u onze ambities van 2016-2020. Het schoolplan van Dolfijn is onlosmakelijk verbonden met het Strategisch beleidsplan van Wereldkidz. Deze is hieronder te vinden:

Strategisch Beleidsplan 2016-2020