School ondersteuningsplan

Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsplan van onze school openen. In het schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe wij als school de ondersteuning op school vormgeven. Het gaat hierbij om het realiseren van passend onderwijs voor alle kinderen. Het is ons motto dat alle kinderen succesvol op school zijn en dat er gelukkige kinderen rondlopen in een gelukkige school. Hierbij vinden wij het belangrijk de visie die wij als jenaplanschool hebben hierbij als rode draad te gebruiken. In dit document kunt u alles lezen dat te maken heeft met de ondersteuning op school, van de rol van de intern begeleider tot het passend onderwijs op gebied van rekenen.

Daarnaast zijn er twee links toegevoegd met het protocol dyslexie en protocol dyscalculie, waarin beschreven staat hoe wij kinderen volgen die mogelijk dyslexie of dyscalculie hebben.

Schoolondersteuningsplan 
Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol